Ola, somos RURALtXA!

Estamos comprometidos co mundo rural e coa conservación da biodiversidade

RURALtXA! impulsa a bioeconomía rural revalorizando a gandería extensiva de montaña vinculada á conservación da biodiversidade

A nosa misión

Axudar a impulsar a bioeconomía do mundo rural

 

A nosa estratexia

Revalorizar os usos tradicionais do monte e a gandería extensiva de montaña.

 

O noso compromiso

Conservar a biodiversidade.

1

Hábitats como algúns pastos de montaña e queirogais dependen da gandería extensiva para o seu mantemento e conservación.

2

O abandono do medio rural e das actividades tradicionais ameazan a supervivencia destes valiosos ecosistemas de montaña.

3

Actividades tradicionais como a gandería extensiva contribúen ao mantemento de hábitats e por iso merecen un recoñecemento ante a sociedade.

4

As paisaxes culturais creadas pola convivencia destes hábitats coa gandería posúen un gran potencial para desenvolver actividades complementarias como o ecoturismo. Isto axudaría a diversificar actividades e ingresos en zonas rurais que sofren o reto demográfico polo envellecemento da poboación e o abandono.

Bioeconomía⇄Biodiversidade⇄Bioeconomía⇄Biodiversidade⇄

RURALtXA! desenvólvese entre setembro de 2022 e decembro de 2025.

RURALtXA! creará un Sistema Integrado de Impulso á Bioeconomía para persoas gandeiras comprometidas cun manexo sostible e orientado á conservación dos hábitats. A revalorización destas actividades e os seus produtos logrará mellorar a viabilidade das explotacións e a calidade de vida dos actores rurais, como motor de desenvolvemento sostible en áreas que se enfrontan ao reto demográfico do despoboamento.

Un proxecto de bioeconomía construído sobre o coñecemento científico acerca do vínculo entre actividades tradicionais, conservación de hábitats e servizos ecosistémicos dos Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural.

Xerada unha cartografía de hábitats propia para Galicia en RURALtXA!

03.11.2023

Os centros de asesoramento agrario colaboran na elaboración dos estudos socioeconómicos dos espazos naturais RURALtXA

23.10.2023

O proxecto RURALtXA! presente nas feiras gandeiras de Agurain e Idiazabal

23.10.2023