Bazkideak eta taldea

Coruñako Unibertsitatea

UDC taldearen ordezkaria da eta proiektua koordinatzen du. Ekintza hauek koordinatzen ditu: habitat eta jarduera tradizionalen diagnostikoa, habitaten kontserbazioaren eta kudeaketaren esparruan duen eskarmentuagatik horien jarraipena eta errepikagarritasuna, jarduera tradizionalen karakterizazioa, eta horien errepikagarritasun eta transferentziasareak.

 • Jaime Fagúndez Díaz  UDCko Zientzien Fakultateko irakaslea eta proiektuaren koordinatzailea da. Biologian doktorea da. Botanikaren eta habitaten kontserbazioaren esparruetan jarduten du.
 • María José Servia García UDCko Zientzien Fakultateko irakaslea da. Biologian doktorea da. Etimologiaren eta espezie inbaditzaileen kudeaketaren arloetan egiten du lan.
 • José Antonio Cortés Vázquez UDCko Soziologiako Fakultateko irakaslea da. Doktorea, ingurumenarloko zientzialaria. Gizaki-ingurumen arteko harremanen soziologian eta antropologian aritzen da.
 • Laura Lagos Abarzuza UDCko ikertzaile elkartua da. Mendiingeniaritzaren arloko doktorea da. Zaldien, larratzearen eta habitaten kontserbazioaren eta zaharberritzearen esparruetan egiten du lan.
 • Flavia Cardoso Canastra ikerketan laguntzeko goimailako teknikaria da UDCn. Biologoa da. Habitatak kontserbatzeko naturbaliabideen eta larratzesistemen aprobetxamendu jasangarrian egiten du lan.
 • Emma Pérez Castro UDCko administrari laguntzailea da. Proiektuari lotutako administrazioprozesuez arduratzen da.

Coruñako Unibertsitatea

HAZI Fundazioa

HAZI proiektuaren hedapena eta transferentziaz arduratzen da: komunikazioekintzak eta bioekonomiaren komunikazioaz arduratzen da; izan ere, produktuen marketin eta salmentaestrategien esparruan eskarmentua eta kabinete zabala du. Horrez gain, abeltzaintzari lotutako prestakuntzajarduerak ere antolatzen ditu.

 • Mikel de Francisco Pastor HAZIko proiektutaldearen arduraduna da. Biologoa da. Habitaten kontserbazioan egiten du lan.
 • Amelia Ortubay HAZIko aholkularia da. Biologian doktorea da. Naturgune babestuek kudeaketa planifikatzen eta laguntzen egiten du lan, bai eta eragileen arteko bitartekaritzan ere.
 • Francisco Javier Perez Perez. HAZIko proiektuteknikaria da. Biologoa da. Habitaten, sektoreko planifikazioaren eta GIS sistemen kudeaketaz arduratzen da.
 • Ana Gracianteparaluzeta López de Torre. HAZIko proiektuteknikaria da. Biologoa da. Ingurumen jasangarritasun eta hedapenean egiten du lan.
 • Silvia Arroyo Solana. HAZIko aholkularia eta proiektuaren komunikaziokoordinatzailea. Kazetaria. Komunikazioan aritzen da.
 • Silvia Martín Ruíz. HAZIko administrazioarloko teknikaria. Proiektuen kontabilitate analitikoaz eta administraziojarraipenaz arduratzen da.

HAZI Fundazioa

Santiago de Compostelako Unibertsitatea

USC proiektuaren koordinazio teknikoaz arduratzen da. Hurrengo gaietan duten eskarmentua dela eta, hauetaz arduratzen dira: habitaten kontserbazioegoeraren ebaluazioa, erabileraplanen idazketa, kontserbazioekintzak, zerbitzu ekosistemikoen eta abeltzaintzako jardueren bizizikloaren jasangarritasunaren ebaluazioa.

 • Ramón A. Díaz Varela. USCko Lugoko EPSko irakaslea da, eta proiektuaren koordinazio teknikoaz arduratzen dira. Mendi ingeniaritzan doktorea da. Informazio geografikoko aplikaziosistemetan eta biodibertsitatea karakterizatzeko eta horren jarraipena egiteko teledetekzioan aritzen da.
 • Emilio R. Díaz Varela. USCko Lugoko EPSko irakaslea da. Agronomiaingeniaritzan doktorea da. Pasaia emankor sozio-ekologikoetan eta atxikitako ekosistemazerbitzuetan aritzen da.
 • Almudena Hospido Quintana. USCko irakaslea eta CRETUSeko kidea da. Ingeniaritza kimikoan doktorea. Produktu eta prozesu jasangarriagoen ebaluaziometodologien aplikazioaren eta garapenaren bidezko ingurumenkudeaketan aritzen da.
 • César A. Blanco Arias. USCko goimailako ikerketateknikaria da. Mendi ingeniaria da. Habitatak kudeatzen eta kontserbatzen eta kartografian egiten du lan.
 • R. Alfonso Laborda Bartolomé. USCko goimailako ikerketateknikaria da. Ingurumen Zientzietan lizentziaduna. Habitatak kudeatzen eta kontserbatzen eta zaharberritzen egiten du lan.
 • Alberto Fraile De Benito. BioGroupen (USC) ikertzaile kolaboratzailea. Ingurumen Zientzietan Graduatua eta Ingurumen Ingeniaritzako Masterra. Produktuen eta zerbitzuen ingurumen-ebaluazioan lan egiten du, bizi-zikloaren analisi-metodologiaren bidez.

 

Santiago de Compostelako Unibertsitatea

Balidatze Zientifiko-Teknikoko Batzordea sortu zenez, eta bi unibertsitateen partehartzeari esker, proiektu honen ekintzen oinarri zientifiko-teknikoa dute. Bazkide guztiek ekintza guztietan parte hartzen dute. UDC eta USC Galiziako jarduketez arduratzen dira, eta HAZI Euskadikoez.