Socios e equipo

Universidade da Coruña

A UDC é representante da agrupación e coordina o proxecto. Coordina as accións de diagnóstico de hábitats e actividades tradicionais, seguimento de hábitats e replicabilidade pola súa experiencia en conservación e xestión de hábitats e polas súas redes de replicabilidade e transferencia.

 • Jaime Fagúndez Díaz é profesor na Facultade de Ciencias da UDC e o coordinador de proxecto. Doutor en Bioloxía. Dedícase á botánica e á conservación de hábitats.
 • María José Servia García é profesora na Facultade de Ciencias da UDC. Doutora en Bioloxía. Traballa en entomoloxía e xestión de especies invasoras
 • José Antonio Cortés Vázquez é profesor na Facultade de Socioloxía da UDC. Doutor, ambientólogo. Dedícase á socioloxía e antropoloxía das relacións humano-ambientais.
 • Laura Lagos Abarzuza é investigadora asociada na UDC. Doutora enxeñeira de montes. Traballa con cabalos, pastoreo e a conservación e restauración de hábitats.
 • Flavia Cardoso Canastra é técnica superior de apoio á investigación na UDC. Bióloga. Traballa en aproveitamento sostible dos recursos naturais e sistemas de pastoreo para conservación de hábitats.
 • Emma Pérez Castro é auxiliar administrativa na UDC. Dedícase aos procedementos administrativos asociados ao proxecto.

 

Universidade da Coruña

 

HAZI Fundazioa

HAZI ocúpase da coordinación de difusión e transferibilidade do proxecto. Coordina as accións de comunicación e a específica de bioeconomía, xa que posúe experiencia en estratexias de márketing e comercialización de produtos, así como actividades de formación agraria.

 • Mikel de Francisco Pastor é responsable do equipo do proxecto de HAZI. Biólogo. Traballa en conservación de hábitats.
 • Amelia Ortubay Fuentes é consultora en HAZI. Doutora en Bioloxía. Traballa en  planificación e apoio á xestión dos espazos naturais protexidos e intermediación entre axentes.
 • Francisco Javier Perez Perez é técnico de proxecto en HAZI. Biólogo. Dedícase á xestión de hábitats, planificación sectorial e sistemas GIS.
 • Ana Gracianteparaluzeta López de Torre é técnica de proxecto en HAZI. Bióloga. Traballa en sostibilidade e difusión ambiental
 • Silvia Arroyo Solana. Consultora en HAZI e coordinadora de comunicación do proxecto. Xornalista. Traballa en comunicación.
 • Silvia Martín Ruíz. Técnica da área de administración de HAZI. Dedícase á contabilidade analítica de proxectos e o seu seguimento administrativo.

 

HAZI Fundazioa

Universidad de Santiago de Compostela

A USC ocúpase da coordinación técnica do proxecto. Coordina a avaliación do estado de conservación dos hábitats, a redacción de plans de manexo, accións de conservación, avaliación de servizos ecosistémicos e sostibilidade do ciclo de vida das actividades gandeiras, pola súa ampla experiencia nestes temas.

 • Ramón A. Díaz Varela é profesor na EPS de Lugo da USC e coordinador técnico do proxecto. Doutor enxeñeiro de montes. Traballa en aplicacións de sistemas de información xeográfica e teledetección á caracterización e seguimento da biodiversidade.
 • Emilio R. Díaz Varela é profesor na EPS de Lugo da USC. Doutor enxeñeiro agrónomo. Traballa con paisaxes produtivas socio-ecolóxicas e os servizos de ecosistemas asociados.
 • Almudena Hospido Quintana é profesora na USC e membro de CRETUS. Doutora enxeñeira química. Traballa en xestión ambiental mediante a aplicación e desenvolvemento de diferentes metodoloxías de avaliación de produtos e procesos máis sostibles.
 • César A. Blanco Arias é técnico superior de investigación na USC. Enxeñeiro de montes. Traballa en xestión e conservación de hábitats e cartografía.
 • R. Alfonso Laborda Bartolomé é técnico superior de investigación na USC. Licenciado en Ciencias Ambientais. Traballa en xestión e conservación de hábitats e accións de restauración.
 • Alberto Fraile De Benito é investigador colaborador no BioGroup (USC). Graduado en Ciencias Ambientais e Máster en Enxeñaría Ambiental. Traballa na avaliación ambiental de produtos e servizos mediante metodoloxías de Análise de Ciclo de Vida.

 

Universidad de Santiago de Compostela

A participación de ambas as universidades e a creación dun comité de validación científico-técnica proporciona validez científico-técnica ás actuacións.

Os socios ao completo participan en todas as accións. As actuacións ligadas ao territorio son desenvolvidas pola UDC e USC en Galicia e por HAZI en Euskadi.