Aralar Parke Naturaleko basozain prestakuntza, habitaten kontserbazio-egoera ebaluatzeko fitxak erabiliz

18.06.2024

Berriki, bisita teknikoa egin zen Aralarrera, eta bertan batasunaren intereseko larre-habitaten narriadura-maila ebaluatzeko fitxa-gidak banatu ziren, RURALtXA! proiektuaren esparruan egindakoak. Basozainei gida horien erabilgarritasuna azaldu zieten, adierazleak eguneroko zereginean aurkitzen dituzten mendiko larreen errealitatearekin alderatzera animatuz. Horrela, adierazlea testeatzen da eta, aldi berean, ahalik eta narriadura handiena duten eta, beraz, hobetu daitezkeen habitat-eremuak detekta daitezke.