RURALtXA-ko habitaten kartografia baliozkotzeko landa-lana hasi da!

04.09.2023

Azken hilabeteetan, proiektuaren eremu pilotuetako habitaten estalduraren kartografia zehatza lortzeko lanean aritu gara, fotointerpretazio- eta teledetekzio-tekniken bidez. Fase berri honetan, landa-lana areagotu da, kartografia hori baliozkotzeko eta proiektuaren xede diren komunitatearen intereseko habitaten kontserbazio-egoera ebaluatzeko helburu bikoitzarekin. Bere helburuen artean, RURALtXA!-k abeltzaintza-kudeaketa estentsiboarekin lotutako komunitatearen intereseko habitaten kontserbazio-egoera hobetzea du helburu. Horretarako, ezinbestekoa da lehenik eta behin proiektuaren eremu pilotuetan zer habitat dauden eta zein egoeratan dauden xehetasunez aztertzea.

Serra da Groba, Serra do Xistral eta Monteior herrietara egindako bisitetan, hainbat arlo egiaztatu dira in situ, aurreko faseetan kategorizatzeari buruzko zalantzak zituztenak eta fotointerpretazio bidez konpondu ezin izan direnak. Gainera, kartografia baliozkotzeko aukera emango diguten laginketa-puntu batzuk bisitatu dira.

Komunitatearen intereseko habitaten kontserbazio-egoera ebaluatzeko aukera emango digun adierazle-multzoa erreferentziatzat hartuta, laginketa-puntu horietan zenbait datu hartu dira, habitata kontserbazio-egoera onean edo txarrean dagoen jakiteko. Datu horietako batzuk txilardiaren batez besteko altuera, sastrakadi-belarkien erlazioa, higadura eta drainatze-arazoak dira.

Kartografia, amaitu ondoren, proiektuaren beste fase batzuetarako oinarria izango da, hala nola kontserbazio-emaitzetan oinarritutako Erabilera Planak idazteko edo zaharberritze-jarduerak planifikatu eta gauzatzeko eta horien jarraipena egiteko.