RURALtXA! lehengoratzeko lehen emanaldia amaitu da Galizian

17.04.2024

Joan den asteartean, apirilak 9, txilardi hezearen (4020*) eta goi-zohikaztegi aktiboaren (7110*) mosaiko-eremu bat lehengoratzeko lanak egin ziren, Vilacampako Serra do Xistraleko (Lugo) Esku Komuneko Auzo Mendian eukalipto-unada bat kentzeko.   

Lan horiek jarduera integral anbiziotsu baten parte dira, 12ha-ko azalerako abeltzaintza-erabilera berreskuratu nahi den eremu batean. Eremu hori, hainbat faktoreren ondorioz, kontserbazio-egoera txarrean dago, eta ez ditu proiektuaren esparruan garatutako adierazleak betetzen. 

Lehen urrats horretan, espezie exotiko horren ia berrogeita hamar oin kendu ziren, Europar Batasunarentzat lehentasunezko interesa zuten hábitat hauetakoak ez zirenak, eta habitaten osaera, egitura eta funtzioa aldatzen ari zirenak. Jarduketan zehar, habitatean makina astunak sartzea saihestu zen, eta mozketa-hondarrak kendu ziren, habitataren baldintzak ez aldatzearren.  

Gainerako jarduketan sastrakak kenduko dira txilardi guztiekiko sastraka- eta ukitu-proportzio handia murrizteko, itxitura bat eta pasabide kanadarrak jarriko dira Mendien Erkidegoko abeltzaintza-kudeaketa errazteko eta zohizkategiko gunerik sentikorrenean eta degradatuenean babes-itxitura bat jartzeko.  

RURAltXA!-n egindako kontserbazio-jarduketak Mendien Komunitateen eskutik planifikatzen dira, eta horien helburua da txilardien eta zohikaztegien habitaten (4020*, 4030, 7110* y 7130*)  kontserbazio-egoera lehengoratzea edo hobetzea, abeltzaintza-erabilera tradizionalarekin lotuta.