Os centros de asesoramento agrario colaboran na elaboración dos estudos socioeconómicos dos espazos naturais RURALtXA

23.10.2023

A partir de datos relacionados coas explotacións gandeiras que utilizan os pastos de montaña dos cinco espazos naturais do ámbito RURALtXA! en Euskadi, extraídos do censo agrario 2020 e do aplicativo PAC-ano 2022, HAZI sentou as bases estatísticas para realizar o Informe Socioeconómico dos devanditos espazos.

Para completar esta información coa realidade social e as necesidades das persoas gandeiras, os 4 centros de asesoramento agrario, Abere, Lorra, Abelur e Lurgintza, realizaron un total de 63 entrevistas, buscando un perfil de usuarios dos pastos montanos diverso e representativo. A partir dos estudos realizados para cada ZEC particular, está a redactarse un documento único de “Socioeconomía das explotacións gandeiras que utilizan os pastos de montaña dos espazos protexidos de Euskadi”. Nese marco convocouse unha reunión de debate o día 4 de outubro, que contou ademais con achegas de 8 expertos en gandería extensiva, entrevistados tamén co mesmo obxectivo.