Quema prescrita para restaurar los hábitats de Aizkorri-Aratz

19.04.2024

O 11 de abril as condicións atmosféricas foron propicias para levar a cabo as queimas prescritas en Altzania (Parzonería General de Gipuzkoa e Alava- Parque Natural de Aizkorri-Artaz). Todas as medidas preventivas: cortalumes, cisternas de auga, etc., foron tomadas antes de dar lume en 2 zonas de aproximadamente 5 hectáreas cada unha, agora totalmente invadidas de toxo (Ulex sp.).

Con esta actuación de queima controlada, RURALtXA! pretende avaliar o efecto desta práctica ancestral sobre a biodiversidade e o hábitat de queirogal seco acidófilo, para o cal lévanse a cabo accións complementarias de seguimento da vexetación, tanto con transectos in situ como con tomas aéreas (drones).