Restauración de hábitat pascícola nunha antiga plantación de cipreses

10.05.2024

Na serra de Orozko, na parte biscainha da ZEC Gorbeia, a demanda de pasto está a variar a medida que cambian as especies gandeiras que o utilizan. Ali, como noutras serras de Euskadi, o ovino descende á vez que aumenta o gando maior, en moitos casos de razas autóctonas como a vaca terreña e as pottokas. 

A Deputación de Bizkaia, xunto co Concello de Orozko, decidiu reverter unha antiga plantación de cipreses en pastizal, para cubrir en parte dita demanda. O proxecto RURALtXA! está a investir fondos nesa restauración do hábitat pascícola: eliminando tocones e desbrozando o rexenerado de ciprés, achanando vías de saca e, finalmente, resementando con especies herbáceas autóctonas características da pradeira montana. Unha vez rexenerado o hábitat pascícola, o propio pastoreo do gando será o encargado do seu mantemento.