Comeza o traballo de campo para validar a cartografía de hábitats de RURALtXA!

04.09.2023

Durante os últimos meses traballouse para obter unha cartografía detallada de cobertura de hábitats nas áreas piloto do proxecto mediante técnicas de fotointerpretación e teledetección. Nesta nova fase, intensifícase o traballo de campo co dobre obxectivo de validar a devandita cartografía e avaliar o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario obxecto do proxecto.

Entre os seus obxectivos, RURALtXA! busca Mellorar o estado de conservación de hábitats de interese comunitario vinculados á xestión gandeira en extensivo. Para iso, faise indispensable primeiro estudar con detalle que hábitats están presentes nas áreas piloto do proxecto e en que estado atópanse.

Durante as visitas de campo a Serra dá Groba, Serra do Xistral e Montemaior comprobáronse in situ diferentes áreas que presentaban dúbidas en canto á súa categorización en fases anteriores e que non puideron resolverse mediante fotointerpretación. Ademais, visitáronse unha serie de puntos de mostraxe que nos permitirán validar a cartografía.

Utilizando como referencia o Conxunto de Indicadores que nos vai a permitir avaliar o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario, neses puntos de mostraxe tomáronse unha serie de datos que nos permitirán saber se o hábitat se atopa nun estado de conservación favorable ou desfavorable. Algúns destes datos son por exemplo a altura media do queirogal, a relación de matogueira-herbáceas ou a existencia de erosión e problemas de drenaxe.

A cartografía, unha vez finalizada, servirá de base para outras fases do proxecto como a redacción de Plans de Manexo baseados en resultados de conservación ou a planificación e execución de actuacións de restauración e o seu seguimento.