Formación aos gardas do Parque Natural de Aralar no emprego das fichas de avaliación do estado de conservación dos hábitats

18.06.2024

Recentemente realizouse unha visita técnica a Aralar na que se aproveitou para repartir as fichas-guía de avaliación do grao de deterioración dos hábitats pascícolas de interese comunitario, realizadas no marco do proxecto RURALtXA! Explicóuselle aos gardas de montes a utilidade destas guías, animándoos a contrastar os indicadores coa realidade dos pastos de montaña que atopan no seu traballo diario. Deste xeito, próbanse os indicadores ao mesmo tempo que se poden detectar zonas nas que os hábitats mostran máximo deterioro e, polo tanto, son susceptibles de mellora.