RURALtXA! presenta os Plans de Manexo en Galicia

23.05.2024

Ao longo de todo o mes de maio USC e UDC  están a manter reunións cos propietarios dos montes de Galicia participantes en RURALtXA! para presentar os Plans de Manexo baseados en Resultados de Conservación.  

Redactouse un Plan de Manexo para cada área piloto de Galicia (Serra do Xistral, Monte Maior, Serra da Faladoira e Serra da Groba). Este documento recolle toda a información necesaria para poder realizar unha xestión do monte que teña en conta a conservación destes valiosos e sensibles hábitats como son os queirogais húmidos, queirogais secos, turbeiras de cobertor e turbeiras altas, xa que contén: 

  • Unha descrición de cada un dos hábitats cos servizos ecosistémicos que achegan ao conxunto da sociedade e as principais ameazas aos que se ven sometidos.  
  • As conclusións da análise realizada en canto á localización destes hábitats e a avaliación do seu estado de conservación, así como das actividades agrogandeiras tradicionais que se desenvolven en cada monte e que son clave na conservación dos mesmos.  
  • Os Conxuntos de Indicadores para poder avaliar o estado de conservación de cada un dos hábitats e, asociadas a eles, unha serie de recomendacións para manter, mellorar ou restaurar estes hábitats de interese comunitario.  

Nas 13 reunións celebradas ata a data presentouse o Plan de manexo a 75 persoas, coas cales, ademais, debatéronse outros temas como a futura Rede de Traballo de RURALtXA! que se poñerá en marcha nas próximas semanas.   

Se queres saber máis sobre os Plans de Manexo, podes consultalos aquí.